Угода користувача платформи ZIP24.info

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ
 3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ
 4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ
 5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ
 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 7. ОПЛАТА ПОСЛУГ
 8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 9. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЛАТФОРМИ
 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ
 11. ІНШІ УМОВИ
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Громадська організація «Ініціатива споживання товарів та послуг місцевого виробництва» (далі Ініціатива) публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг на інтернет Платформі Ініціативи https://www.zip24.info
  • Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов’язується виконувати умови цієї Угоди.
  • У цій оферті, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 • Оферта – публічна пропозиція Ініціативи, адресована будь-якій дієздатній фізичній особі, укласти з нею Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;
 • Акцепт – повне прийняття Користувачем умов Угоди;
 • Ініціатива – Громадська організація «Ініціатива споживання товарів та послуг місцевого виробництва»
 • Платформа – інтернет-Платформа https://zip24.info, /або  zip24.info, яка адмініструються Модераторами-асистентами і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення оголошень (далі по тексту – Платформа);
 • Адміністратор – фізична особа, яка здійснює управління Платформою, забезпечує постійну функціональність Платформи, безпосередньо працює з Модераторами-асистентами, для досягнення цілей Користувачів.
 • Модератори-асистенти – фізичні особи, які безпосередньо працюють з Користувачами, з метою задоволення потреб Користувача у відповідності до даної Угоди.
 • Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Платформи.
 • Послуги/сервіс Zip24.info – 24 годинні оголошення Користувачів про замовлення і пропозиції місцевих Споживачів і Виробників товарів та послуг (в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.)
 • Профіль– електронний кабінет Користувача в функціональній системі Платформи, що створюється Користувачем, за допомогою якого Користувач може керувати своїми оголошеннями на Платформі. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;
 • Реєстрація – прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Платформи надає необхідну інформацію для використання Платформи. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Платформі інструкцій.
 • Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • SMS-верифікація – це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення спеціального коду верифікації, надісланого Платформою в SMS-повідомленні на номер, вказаний Користувачем на сторінці верифікації, в відповідне поле на сторінці верифікації.
 • Публікація – це дія Користувача – активація оголошення. Публікацією також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і / або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону.
 • Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Ініціатива просить його залишити цю Платформу. Ці умови регулюють використання Користувачем Платформи Zip24.info. Використання послуг Платформи означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови. Права та обов’язки Сторін, правила користування Платформою можуть міститись також у статтях, матеріалах, розміщених на Платформі (або посилання, які розміщені на Платформі). Такі статті, матеріали являються невід’ємною частиною Угоди.
 • Починаючи використовувати Zip24.info, пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати Zip24.info.
 • Ініціатива пропонує Користувачеві послуги з використання Платформи для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів та послуг іншими Користувачами.
 • Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Ініціатива не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну платформу для розміщення оголошень.
 1. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ
  • Користувач отримує право розміщувати оголошення на Платформі після заповнення профілю та верифікації модератором-асистентом.
  • Користувач також має право реєструватися на Платформі з метою отримання додаткових сервісів від модераторів-асистентів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки користувач, номера мобільного телефону, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує електронний лист з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації, або SMS повідомлення із паролем для входу до облікового запису (аккаунта).
  • Використання можливостей Платформи незареєстрованими Користувачами відсутня.
  • Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Платформу. Користувач має право користуватися сервісами Платформи тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/акаунт може бути заблокований на розсуд Адміністратора.
  • Користувач зобов’язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.
  • Користувач зобов’язаний негайно змінити дані для входу на Платформу, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон та пароль, які використовуються для входу на Платформу, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.
  • Користувач, який розміщує оголошення про замовлення чи пропозциію товарів або послуг на Платформі, зобов’язується розмістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Платформі та надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.
  • Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб.
  • Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.
  • Користувач зобов’язаний ретельно перевірити всю інформацію про замовлення/пропозиції товарів і послуг, що розміщені ним на Платформі та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в оголошення. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, анулюйте оголошення та повторно розмістіть оголошення.
  • Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.
  • Користувач зобов’язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Ініціативи, у тому числі, але не виключно:
 • Інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини;
 • Інтернет-ресурсах, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Платформі.
 • Модератор-асистент має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Платформи. Модератор-асистент має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди або чинного законодавства.
 • Користувачу заборонено:
  • Публікувати однакові оголошення з однієї адреси електронної пошти / номера мобільного телефону;
  • Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про ту саму пропозицію;
  • Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти / номерів мобільних телефонів;
  • Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;
  • Публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або не літерні символи;
  • Публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов’язаними, не розбірливими;
  • Публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;
  • Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку Платформау;
  • Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства;
  • Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Платформи.
  • Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об’єкта майна, вакансії, послуги.
  • Оголошення повинні проходити перевірку (модерацію) Модераторами-асистентами, як перед, так і після розміщення.
  • Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:
 • наркотичних речовин та прекурсорів;
 • порнографічних матеріалів або предметів;
 • фармакологічних продуктів, медикаментів;
 • вкрадених, отриманих не законним способом товарів;
 • предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров’я;
 • неіснуючих товарів;
 • людських органів і органів тварин;
 • спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації;
 • державних нагород;
 • персональних документів та бланків цих документів;
 • баз даних;
 • вогнепальної, холодної, травматичної зброї, також боєприпасів і комплектуючих до них;
 • спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;
 • іклів моржа, бивнів слона та мамонта поза виробом, а також дорогоцінних металів та каміння поза виробом;
 • рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни);
 • будь-яких інших заборонених застосовним законодавством товарів і послуг.

Модератор-асистент має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Модератор-асистент також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам та засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

 • Модератори-асиситенти мають право:
  • Вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;
  • Переносити оголошення в інші рубрики Платформи у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;
  • Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, та обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Платформою без пояснення причин;
  • Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу;
  • Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);
  • Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Користувачем до продажу, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об’єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені до публікації в оголошеннях приватних Користувачів.
  • Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Ініціатива може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.
  • Ініціатива і Модератори-асистенти не несуть відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень Користувачів;
  • Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить цій Угоді.
 • Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення.
 1. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ
  • У разі розміщенні оголошень користувачі Платформи надають Платформи право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку №1 (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) до цієї Угоди.
 2. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ 
  • Модератор-асистент зберігає за собою право зв’язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну адресу, вказану при реєстрації, та відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.
  • Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Платформи, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.
  • Платформа зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.
  • Користувач здійснює доступ до сервісів Платформи протягом часових проміжків безперервного використання – сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Платформи, яка доступна виключно після введення їм логіну та пароля, хоч би один раз, протягом сесії.
  • Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Платформи в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.
  • Дані останнього доступу в систему також не використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами.
  • Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:
 • вульгарних, образливих виразів;
 • пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;
 • інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;
 • особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;
 • інформацію, що носить характер порнографії;
 • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
 • хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;
 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Платформі, або іншим користувачам;
 • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
 • посилання або інформацію про сайти та інші сервіси, що конкурують з сервісами Платформи;
 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
 • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
 • інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;
 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
 • інформацію, що іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.
 • У разі подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію.
 1. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ 
  • Оголошення Користувача може бути видалено Модератором-асистентом через порушення Користувачем умов цієї Угоди, та з таких причин:
 1. У Користувача вже є на Платформі активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару/послуги;
 2. Інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цій Угоді, Правилам публікації оголоошень та/або законодавству;
 3. Інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою;
 4. Заголовок оголошення не містить інформацію про запропонований/запитаний товар/послугу;
 5. Заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки та інші знаки;
 6. Тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
 7. Фотографія не має очевидного смислового зв’язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;
 8. Фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.;
 9. Фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на Платформа, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне);
 10. Фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;
 11. Оголошення надано у рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;
 12. Модератору-асистенту надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;
 13. Модератору-асистенту надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Всі об’єкти, доступні за допомогою сервісів Платформи, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Платформи, є об’єктами виключних прав Платформи, Користувачів та інших правовласників.
  • Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Платформи. Ніякі елементи змісту сервісів Платформи, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Платформи, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.
  • Щоб надати Платформі право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Платформі чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Платформі безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Платформи. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Платформою при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Платформою на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.
  • Скориставшись сервісами Платформи, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Платформі, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.
  • Користувач зобов’язується:
 • Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Платформи;
 • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Платформи;
 • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Платформі (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Платформи;
 • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Платформі, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Платформу;
 • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. В цей пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Платформі при реєстрації.
 • Користувачу забороняється:
 • Обговорення дій Модераторів-асистентів іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з Адміністратором платформи;
 • Використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.
 • Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.
 • Адміністратор зобов’язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов’язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Платформи і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.
 • Адміністратор може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Платформи, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Адміністратор має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Платформи або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.
 • Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Адміністратор залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Платформі, а також обмежити дії Користувача на Платформі.
 • Адміністратор може заборонити Користувачеві доступ на Платформу, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений Адміністратором Платформи про ведення діяльності, яка порушує правила Платформи, або прав третіх осіб. Адміністратор залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.
 • Адміністратор має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Платформі оголошення за порушення цієї Угоди.
 • Адміністратор має право передати Платформу зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Користувач має право направляти скарги з питань роботи Платформи через форму зворотного зв’язку http://help.zip24.info які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.
 • Адміністратор або Модератор-асистент залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв’язку з цим підтверджуючі документи (зокрема – копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Адміністратор має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Платформи з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.
 • SMS-верифікація. Адміністратор або Модератор-асистент має право в будь-який момент верифікувати Користувача засобами SMS-верифікації. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Адміністратор або Модератор-асистент має право обмежити можливості користування Платформою, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Всі Користувачі, які були верифіковані за допомогою SMS-верифікації можуть використовувати номер мобільного телефону для входу до облікового запису/акаунта, використовуючи пароль, зазначений при реєстрації.
 • Адміністратор або Модератор-асистент має право на свій розсуд не допускати верифікацію Користувачів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв’язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.
 1. ОПЛАТА ПОСЛУГ
  • Ні Ініціатива, ні Платформа, ні Адміністратор не надає Користувачам ніяких платних послуг. Тільки Модератори-ассистенти надають Користувачеві платні послуги за користування Платформою.
  • Користувач зобов’язується ознайомитися з цінами на платні послуги Модераторів-асистентів і оплачує послуги Модераторам-асистентам, які його обслуговують відповідно до розділу «Оплата».
 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
  • Скориставшись сервісами Платформи, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Платформу і її сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Платформі оголошень. Ініціатива, Адміністратор, Модератори-асистенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Платформі оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Платформі оголошень Користувачата інші дані.
  • Ініціатива не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Платформа є комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати інформацію про замолвення і пропозиції товарів та послуг в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.
  • Ініціатива не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в оголошеннях. Ініціатива не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.
  • Адміністратор і Модератор-асистент не несуть відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Платформи.
  • Адміністратор не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Платформи та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Платформу або через Платформу третіми особами.
  • Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Платформи.
  • Адміністратор закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Платформи. Використання послуг Платформи має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Адміністратор і Модератор-асистент не несуть відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.
  • Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Платформі. Адміністратор і Модератор-асистент не несуть відповідальності за завершення угоди Користувачем Платформи. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.
  • Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Платформи, Користувач погоджується пред’являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Адміністратора.
  • Бездіяльність з боку Адміністратора чи Модератора-асистента в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Адміністратора чи Модератора-асистента права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Адміністратора чи Модератора-асистента від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.
  • Користувач має право повідомити Адміністратора про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись посиланням http://help.zip24.info У разі обґрунтованості скарг Користувача, Адміністратор чи Модератор-асистент на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.
  • Адміністратор чи Модератор-асистент не несуть відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов’язань з надання доступу до Платформи через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).
  • Адміністратор чи Модератор-асистент не несуть відповідальності за неполадки в роботі Платформи, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.
  • Ні за яких умов Ініціатива, її керівництво, співробітники та агенти, які не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Ініціатива була попереджена про можливість таких збитків) в результаті використання Платформи і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Платформи.
  • Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Платформою агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
 1. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЛАТФОРМИ
  • Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Платформи з моменту реєстрації Користувача на Платформі, і діє безстроково.
  • Користувач має право припинити свою реєстрацію на Платформі в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Платформі і пояснення причин.
  • У разі якщо Платформою були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 10.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити використання сервісів Платформи. Факт продовження використання Платформи є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.
  • Розірвання Угоди з боку Платформи може статися у випадках:
   • Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Платформі, в тому числі її репутації, або Користувачам Zip24.info;
   • Інші дій, які суперечать політиці Платформи;
  • Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Платформи відповідного рішення.
 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ 
  • З метою покращення якості послуг, що надаються на Платформі, та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ця Угода може бути змінена Платформою в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://zip24.info
 1. ІНШІ УМОВИ
  • Системні повідомлення Платформи, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано на електронну адресу, надану Користувачем при розміщенні оголошення на Платформі. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Платформи.
  • Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Платформі і/або посилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/реєстрації на Платформі.
  • Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Видалити пошуковий запит», що міститься в обліковому записі Користувача.
  • При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв’язку з нею, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв’язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.
  • Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.
  • Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.
  • Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.

Добро пожаловать.